Про нас

Наші завдання


Науково-методична проблема над якою працюватиме педагогічний колектив у 2021-2022 навчальному році:

“Формування життєвої компетенції у дошкільників”

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДО

Забезпечення конституційного права кожній дитині на суспільну дошкільну освіту.
Використання здоров’язберігаючих технологій .
Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу, заснована на врахуванні здібностей дитини.
Пошук ефективних підходів до співпраці із сім’єю.
Виховання національно-патріотичних почуттів у дітей.
Еколого-економічне виховання через пошуково – дослідницьку діяльність.
ГОЛОВНА МЕТА

Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та природних нахилів, забезпечення умов для їх розвитку, самовираження в різних видах діяльності.

Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2020-2021 навчальний рік вважаємо за доцільне визначити такі пріорітети:

проводити роботу за Базовим компонентом дошкільної освіти, за освітньою програмою „ Українське дошкілля” ;
систематично проводити педради,виробничі наради, консультації, семінари – практикуми, круглі столи, ділові ігри;
систематично підвищувати свій професійний рівень для сприйняття сучасних освітній технологій ;
працювати з родиною для успішного патріотичного та громадянського виховання дитини;
інформувати батьків про особистісні досягнення дітей;
інформувати батьків про цікаві навчально – виховні заходи в групах, дошкільному закладі;
використовувати в роботі з дітьми, педагогами, батьками мультимедійні засоби інформації, ІКТ – технології.
ЗАВДАННЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2021 – 2022 навчальному році освітня діяльність педагогів ЗДО “Мрія” спрямована на виконання Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про освіту», «Дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», «Про безпеку життєдіяльності дітей дошкільного віку».

Впроваджувати основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства.
Поглибити навчально-виховну роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників для формування у них ціннісного ставлення до країни, мови, родини та самого себе.
Формувати основи екологічної культури дошкільників під час дослідницької роботи.
Удосконалювати освітній процес шляхом побудови партнерської взаємодії між закладом і родиною.
Сприяти застосуванню педагогами в освітньому процесі елементів сучасних педагогічних технологій з метою формування ключових компетенцій у дошкільників.

Прозорість та інформаційна відкритість

Статут….